W dniu 25 maja 2018r. stosowane są przepisy prawa o ochronie danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Nowe przepisy regulują ochronę danych osobowych i przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Wszystko w celu zharmonizowania ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych na terenie całej Unii Europejskiej i tym samym zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Telewizja TVT Sp. z o.o., Rynek 1, 44-200 Rybnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202106, NIP 651-157-22-03, REGON:270875606, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z Telewizja TVT Sp. z o.o. oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, w celu oceny, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz do analizy zachowania wyszukiwania, aby dostosować zawartość do preferencji użytkownika. Dane takie są przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie może zidentyfikować użytkownika jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowywaniem, testowaniem i administrowaniem systemami informatycznymi strony www.telewizjatvt.pl
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony www.telewizjatvt.pl podmiotom, których usługi są niezbędne przy tworzeniu i utrzymaniu pełnej funkcjonalności strony www.telewizjatvt.pl

Dane osobowe użytkowników będą usuwane, gdy ustaną cele przetwarzania.
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Telewizji TVT Sp. o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Kontrahent

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja TVT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202106, NIP 651-157-22-03, REGON:270875606;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • zawarcia umowy,
  • realizacji zawartej umowy,
  • rozpatrzenia reklamacji i skarg,
  • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
 1. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres:
  • obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Telewizja TVT sp. z o.o.

ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik
biuro@telewizjatvt.pl

Nasi partnerzy

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.